Jelentés a szellemitulajdon-jogi jogsértések belső piaci méréséről

2012. november 20.

Az Európai Bizottság megbízásából a RAND Europe végzett vizsgálatot és készítette el jelentését 2012 őszén, amelyben a szellemitulajdon-jogi jogsértések mértékének és hatásainak mérési lehetőségeit elemezte és egy új módszertant dolgozott ki a piaci szereplők hamisítás miatti árbevétel-kiesésének a mérésére.

A Magyar Kormány részéről benyújtott válaszok a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv alkalmazásáról készített bizottsági jelentésre

2011. április 10.

A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv felülvizsgálata keretében az Európai Bizottság elkészítette az irányelv alkalmazásáról szóló jelentését, amelynek kapcsán nyilvános konzultációt is hirdetett. A tagállamokat a jelentésben arra kéri, hogy 2011. március 31-ig juttassák el hozzá visszajelzéseiket, észrevételeiket és javaslataikat, valamint osszák meg velük a szellemi tulajdoni jogérvényesítéssel kapcsolatos tapasztalataikat.