Az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzői Jogi Főosztálya és a Hamisítás elleni Nemzeti Testület úgy döntött, hogy egy tájékoztató anyagot tesz közzé azon szerzői jogi/szomszédos jogi egyezmények tagságáról, és a tagság kezdő időpontjáról, melyek a külföldi szerzők először külföldön nyilvánosságra hozott művei tekintetében a hazai jogvédelmet megalapozzák. A tájékoztató anyag annak ellenőrzése kapcsán kíván segítséget nyújtani, hogy az érintett mű nyilvánosságra hozatala szerinti ország tagja-e vagy tagja volt-e a vizsgált időszakban olyan nemzetközi egyezménynek, amely az ún. nemzeti elbánás elve alapján a szerzői jogról 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt. 2. §-a) szerinti védelmet megalapozza. Bár a tájékoztató anyag nem tartalmaz minden olyan szerzői jogi tárgyú nemzetközi szerződést, amelynek Magyarország részese, de a feltüntetett szerződések nagyszámú tagságuk miatt feltételezhetően megfelelő forrásokat jelentenek majd a jogalkalmazási kérdés megoldásához. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a nemzetközi szerződések tagsága változhat, és adott esetben az is elképzelhető, hogy valamely ország bár nem tagja e nemzetközi szerződéseknek, de más, – akár hazánkkal kötött bilaterális – nemzetközi szerződés alapján mégis jogvédelmet élvezhet egy adott mű Magyarországon.

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény (kihirdette az 1975. évi 4. törvényerejű rendelet), az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (kihirdette az 1998. évi XLIV. törvény), a WIPO Szerzői Jogi Szerződés (kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény) és a WIPO Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződés (Kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény) részes államait és csatlakozásuk idejét rögzítő tájékoztató anyag a Szellemi Tulajdon Világszervezete honlapján közzétett információk magyar fordítása. (Az egyes nemzetközi egyezmények szövege itt található.

A jövőre nézve továbbra is reméljük, hogy segítséget nyújthatunk a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogérvényesítési kérdések megoldásában, ezért örömmel vesszük visszajelzésüket, javaslataikat a jogterületet érintő tapasztalataikról és az észlelt problémákról a szjftitkarsag@hipo.gov.hu vagy a hent@hipo.gov.hu e-mail címeken.

Letölthető anyagok:

A WIPO Szerzői Jogi Szerződésének szerződő felei pdf formátumban letölthetők itt.

A WIPO Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésének szerződő felei pdf formátumban letölthetők itt.

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény szerződő felei pdf formátumban letölthetők itt.

Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény szerződő felei pdf formátumban letölthetők itt.