Gondolatébresztő

A hamisítás veszélyeiről és a szellemi tulajdonvédelem alapjairól

Az elmúlt 4-5 évben több szakmai fórumon, hazai és nemzetközi konferencián és a HENT által koordinált interaktív osztályfőnöki órán is azt tapasztaltuk, hogy a jövő generációja, az általános és középiskolás korosztály viszonylag hamar válik a fogyasztói társadalom részévé, azonban sem az interneten történő vásárlás kockázataival, sem a hamisítás következményeivel nincsenek tisztában. A pedagógusok részéről egyértelmű igény mutatkozik arra, hogy az oktatási anyag részévé váljon az effajta felvilágosítás, azonban a témakör annak specifikussága miatt számukra is kevéssé ismert, emellett nagyon nehéz olyan hiteles információkat átadni a tanulók részére, amelyek egyaránt érdekesek, hasznosak és könnyen befogadhatóak.

Az elektronikus oktatási anyagok elkészítésével ezt a hiányt igyekszünk pótolni: célunk, hogy a pedagógus úgy legyen képes felvilágosító foglalkozást vagy osztályfőnöki órát tartani erről a speciális témáról, hogy annak elsajátítása egyszerű, szórakoztató, a tananyag pedig érthető és érdekes is legyen. E gondolat mentén osztottuk korcsoportokra a „célközönséget”. A tananyagok elkészítésénél a látvány szerepe legalább olyan fontos volt, mint a mondanivalóé, hiszen a diákokat az üzenetnél gyorsabban ragadja magával a vizuális élmény, ezért színesek és interaktívak az előadások anyagai. A szöveges formába öntött üzenet, mondanivaló elsősorban a pedagógus munkáját segíti a felkészülés során. A gyerekek így nem egyszerű PowerPoint diákat olvasnak, hanem a korosztályukra szabott, vizuálisan is megnyerő látványban lesz részük, miközben az órát tartó pedagógus magyarázatai, információi teszik befogadhatóvá és hitelessé az üzenetet.

A cél az, hogy olyan színvonalas oktatási anyag álljon rendelkezésre, amely alkalmas arra, hogy felkészítse a különböző korosztályokat és eltérő érdeklődésű gyerekeket, fiatalokat a tudatos vásárlóvá, üzleti szereplővé válásra.

A diákok számára nem kizárólag a hamisítás veszélyeiről szóló megdöbbentő és sokszor tragikus vagy elképesztő példákat kívánunk felsorakoztatni, hanem többféle szempontból közelítjük meg a szellemitulajdonjog-védelmet. A cél, hogy informáljuk őket erről a kevésbé ismert jogterületről, és ezeket az ismereteket képesek legyenek a mindennapi élet gyakorlati példáin keresztül saját életük, döntéseik során is hasznosítani.
Ha a diákok képesek lesznek egy-egy döntés meghozatala során több, akár erkölcsi, emberi, gazdasági vagy egészségügyi szempontból megközelíteni egy adott problémát, majd ezt követően önállón döntést hozni vásárlásaikról, akkor tudatos fogyasztóvá válnak. Ezáltal döntéseikkel pozitívan befolyásolhatják saját és környezetük életét.

A megcélzott korosztályok

Az elmúlt évek tapasztalata alapján bátran mondhatom, hogy a középiskolás, azaz a 14-18 éves korosztály a legfogékonyabb erre a témára. Az előadások, óravázlatok kidolgozásánál igyekeztünk kiemelni azokat a témaköröket, amelyek a fiatalokat kiemelten érdeklik. Így szó esik a zeneiparról, a szoftverhasználatról, valamint a hamisított ruházati termékekről és elektronikai eszközökről. A teljes anyag megismeréséhez javaslom, hogy akár több osztályfőnöki órán is essen szó a szellemitulajdon-jogokról és azok megsértéséről, védelméről, ezért alakítottunk kis több órán átívelő, 45 perces oktatási anyagokat. Az egyes felvilágosító anyagok külön és egymásra épülve is megállják a helyüket, így egy vagy több óra témájának is alapul szolgálhatnak.

  • I. Mi a szellemitulajdon-jog? Hogyan védhető? (Kapcsolódó alapfogalmak és oltalmi formák közérthető példákon bemutatva)
  • II. Veszélyes és ciki
  • III. A gyógyszerhamisítás veszélyei
  • IV. Gyakorlat játékos feladatokkal (pl., foglaljuk el, igázzuk le a „Sárkány”piacot). Játékos kvízkérdések.

Utánkövetés: Neked mi a véleményed? Beszélgetés néhány hét múlva. Mit tapasztaltál a neten? Mi az, ami megdöbbentett, mi az, amit már nem tennél?

Kedves Pedagógus!

Kérem, használja bátran az előkészített oktatási anyagokat, és nyugodtan hagyja kibontakozni, akár vitatkozni a felmerült kérdésekről a diákjait.
Tartalmas felkészülést és érdekes tanórákat kíván.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület